691 923 938 | 48 664 74 33 abobrowska3@op.pl

Co mam robić w przypadku szkody ?

W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie polisy zakupionej w serwisie wygodnie.pl prosimy o niezwłoczny kontakt z infolinią towarzystwa ubezpieczeń, którego polisę Państwo posiadacie.

Poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeń w różny sposób określają termin zgłaszania szkód, z reguły jest to jednak okres nieprzekraczający 7 dni od momentu powstania szkody. Prosimy o przygotowanie numeru polisy ubezpieczeniowej, który będzie niezbędny w celu zarejestrowania szkody w systemie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Numery infolinii towarzystw ubezpieczeniowych

ALLIANZ(+48 22) 567 12 02
COMPENSA801 120 000
(+48 22) 501 61 00
GOTHAER(+48 22) 469 69 69
HDI801 801 181
(+48 22) 44 99 999
HESTIA i MTU801 107 108
(+48 58) 555 62 22
INTERRISK(+48 22 ) 212 20 12
LIBERTY DIRECT(+48 22) 589 95 21
PZU801 102 102
PROAMA815 815 815
UNIQA801 597 597
(+48 42) 66 66 500
WARTA801 311 311
(+48 22) 570 47 78