691 923 938 | 48 664 74 33 abobrowska3@op.pl

Ubezpieczenie na narty

Posiadamy szeroki wybór ubezpieczeń narciarskich. Na ubezpieczenia narciarskie składają się:

 

  • koszty leczenia (KL),
  • koszty transportu i repatriacji,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania po zejściu lawiny i na skutek innych nieszczęśliwych zdarzeń,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności w życiu prywatnym (OC),
  • ubezpieczenie sprzętu narciarskiego,
  • ubezpieczenie bagażu,
  • assistance