691 923 938 | 48 664 74 33 abobrowska3@op.pl
  • Ubezpieczenia Autocasco

Ubezpieczenie to zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia albo utraty ubezpieczonego pojazdu i jego wyposażenia.

  • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW  chroni Cię przed konsekwencjami wypadków w ruchu drogowym – zarówno kierowców jak też pasażerów.

  • Ubezpieczenia Autocasco Mini

Ubezpieczenie AC MINI obejmuje szkody doznane przez Ubezpieczonego w następstwie zdarzenia spełniającego łącznie tylko 2 warunki:do uszkodzenia pojazdu doszło w skutek kolizji z innym pojazdem w ruchu drogowym, zdarzenie miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Ubezpieczenia obowiązkowe OC

  • Zielona Karta

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku podróżowania do krajów należących do systemu Zielonej Karty, które wymagają certyfikatu ZK.

  • Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb w pojeździe to gwarancja bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich w przypadku uszkodzenia w czasie podróży szyb w ubezpieczonym pojeździe. Chronimy szybę przednią, boczną i tylną w samochodach osobowych i ciężarowych do 3,5.

  • Assistance

Ubezpieczenie Assistance obejmuje świadczenie pomocy w przypadku różnych zdarzeń związanych z pojazdem.